Lämna arbetsschema eller studieintyg - Förskola och fritidshem

LÄS MER

För att förskola och fritidshem ska kunna planera sin verksamhet på bästa sätt för era barn begär vi in arbetsschema eller studieintyg för samtliga vårdnadshavare.  Kom ihåg att lämna in nya uppgifter om det blir förändringar. Det som behövs är: 

  • Din arbetstid och arbetsgivarens namn.  
  • Vid studier bifoga studieintyg 

Om du har några frågor  kring hur du ska tänka när du redovisar ditt arbetsschema, t.ex. kanske jobbar du skift eller är egenföretagare, kan du kontakta rektor på den förskola/skola där ditt barn har omsorg.

Du kan titta på denna instruktionsfilm för att se hur du lämnar in arbetsschema eller studieintyg.

 
Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten måste du lämna in uppgifterna direkt till förskolan/fritidshemmet.
 
Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av ansökan. Dina personuppgifter gallras efter 2 år. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Kontakta ansvarig förskola/fritidshem

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte barn med sekretess eller skyddad identitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa