Tomtkö Leksands kommun

LÄS MER

Hur fungerar det?

Villatomter som är tillgängliga inom kommunens områden för exploatering förmedlas via tomtkö. Registrera dig för köplats, ta emot tomterbjudanden och förnya ditt intresse årligen i kommunens e-tjänst för tomkö. Saknas tillgång till dator eller BankID kontaktar du ansvarig administratör för tomtkön via Kundtjänst 0247-800 00.

Det är viktigt att du läst igenom reglerna för tomtkön innan du registrerar dig.

Regler för tomtkön

  • Varje hushåll får endast ha en sökande i tomtkön, och en medsökande.
  • Sökande måste vara myndig.
  • Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas i e-tjänsten. Avgiften ska förnyas varje år för att du ska behålla din köplats. Förnyelseavgift är 500 kr årligen och faktureras.
  • Uteblir betalning av förnyelseavgiften går köplatsen förlorad.
  • Det finns ingen övre gräns för hur länge en person får stå i tomtkön.
  • Du ansvarar själv för att hålla dina uppgifter i tomtkön uppdaterade. Är uppgifterna felaktiga riskerar du att missa relevant information, och kan även förlora din plats i kön.
  • Om du/ni köper en tomt faller både du och medsökande ur kön, och ni kommer inte att kunna ställa er i kön igen under tolv månader efter tillträdesdagen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@leksand.se
0247-800 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation.
  • E-postadress.
  • E-tjänsten är ej tillgänglig för sökanden under 18 år.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa