Modersmålsundervisning - Ansökan och uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nya grupper startas terminsvis och ansökan ska förnyas varje läsår.

För att få modersmålsundervisning ska:

  • Eleven tala och förstå vardagligt språk
  • Språket användas dagligen i hemmet, gäller inte adoptivbarn
  • Det ska finnas minst fem elever i den aktuella språkgruppen (gäller inte minoritetsspråk)
  • Eleven gå i årskurs 1-9
  • Skolan ha tillgång till lärare i aktuellt språk

Anmälan är bindande.

Skriftlig uppsägning behövs om eleven vill avbryta sina studier. Du kan säga upp modersmålsundervisning i denna e-tjänst.

Du kan titta på denna instruktionsfilm för att se hur du ansöker om modersmålsundervisning.

Översättning engelska

Native language teaching/class – application and termination

New groups are started at the beginning of a new semester/term and application must be renewed every school year.

In order for native tongue teaching to be offered, following criterias must be met;
• The student must speak and understand everyday language.
• The language should be used daily at home, doesn’t apply for adoptive children.
• There has to be at least 5 students in the group, this doesn’t apply for minority languages.
• The student attends grade 1-9.
• We must have access to a teacher in the current language.

Registration is binding.   

Written notice is required if the student wants to cancel his/her studies.You can resign native language teaching using this e-service.

 

Översättning arabiska
تدريس وتعليم لغة األم/ االستمارة للتقديم وااللغاء

مجموعات جديدة تبدأ كل فصل دراسي. وتقديم الطلب على دراسة لغة االم سيجدد كل سنة دراسية جديدة
يوجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي ي قدم بتعليم وتدريس لغة االم :ـ

.الطالب يستطيعون التكلم اللغة اليومية اي المحلية وفهمها*
.اللغة ت ستعمل يوميا في البيت, الينطبق على االطفال المتبنين*
.يجب ان يتواجد 5 طالب على االقل لبدء هذا الكورس, الموضوع الينطبق على لغات االقلية.*
.الطالب يدرس في الصفوف من 1الى 9 .*
.ان يكون بأستطاعتنا تهيئة معلم بااللغة المطلوبة*

عند التسجيل يكون الطالب ملزما بالحضور الى الكورس
يحتاج الى تسجيل خطي عند الغاء الكورس اذا اراد الطالب انهاء الدراسة. وبأمكانك الغاء كورس تعليم لغة االم في
.هذه الخدمة االلكترونية
 

Översättning persiska
کاربرد و خانه آموزش زبان مادری

.گروهای جدید با ترم شروع میشود وبرنامه باید هر سال تحصیلی تمدید شود
:برای ارائه آموزش زبان مادری ، معیارهای زیر باید رعایت شوند

. دانش آموز باید به زبان روزمره صحبت و محاوره کند*
.این زبان باید روزانه در خانه استفاده شود، در مورد فرزند خوانده صدق نمیکند*
 .حداقل پنج دانش آموز باید در گروه زبان فعلی وجود داشته باشد که برای زبان های اقلیت کار برد ندارد*
 .دسترسی به معلمان زبان مادری امکان پذیر باشد*

.دانش آموز باید بین کلاس های ۱-۹ باشد

.تقاضای ثبت نام بصورت کتبی و در فرم مخصوص باید انجام گیرد
.برای خاتمه کلاس های زبان مادری نیز میبایست بصورت کتبی و یا از طریق سرویس الکترونیکی اقدام شود

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din anmälan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av anmälan. Dina personuppgifter gallras efter 3 månader. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Cornelia Engström
cornelia.engstrom@leksand.se
0247-801 71

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet
  • E-tjänsten hanterar bara ansökning/uppsägning där vårdnadshavare är överens gällande modersmålsundervisning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa