Ansökan om barnomsorgsplats - Förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilka som erbjuds förskola

 • Från höstterminen det år barnet fyller tre år, minst 525 timmar/år.
 • Från och med ett års ålder utifrån vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov .
 • Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga för vård av annat barn, 15 timmar/veckan.
 • Barn i behov av särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska eller andra skäl.

Kommunens regler

Utifrån närhetsprincipen och vårdnadshavarnas önskemål fördelas platserna i följande turordning:

1. Antagning som inte regleras av kö

 • Behov av särskilt stöd utifrån fysiska, psykiska eller andra skäl
 • Allmän förskola

2. Antagning enligt kö

 • Syskonförtur
 • Anmälningsdatum

Omplaceringar

Vid önskemål om att byta förskola behöver man ställa sig i kö på nytt. Observera att fyramånadersregeln inte gäller eftersom barnet redan har en plats.  

 

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av ansökan. Dina personuppgifter gallras efter 2 år. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med e-legitimation
 • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
 • E-tjänsten hanterar inte barn med sekretess eller skyddad identitet
 • E-tjänsten hanterar bara ansökningar där vårdnadshavarna är överens om önskemål av placering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa