Lovskola - sommarlov - grundskola 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lovskolan är till för elever som inte når, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven i årskurs 8 och 9 på grundskolan. Målet med lovskolan är att hjälpa eleverna att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Eleverna får läsa ämnen där de riskerar att inte bli godkända i. Efter genomförd lovskola har elever i åk 9 rätt till prövning av sina kunskaper och möjligheten att få ändrat slutbetyg.

Att delta i lovskola är frivilligt för eleverna som får erbjudandet, men när en elev blivit anmäld och tackat ja till en plats, gäller obligatorisk närvaro precis som i den vanliga skolan.

Lovskola

Lovskolan är utökad inför det här läsåret och  genomförs på Sammilsdalskolan under 12 dagar uppdelat i tre perioder:

  • Vecka 9, 27 februari-1 mars under sportlovet med tiderna 8:00-14:00. Sista ansökningsdatum är 10 februari
  • Vecka 15, 11 april-14 april under påsklovet med tiderna 8:00-14:00. Sista ansökningsdatum är 24 mars
  • Vecka 24, 12 juni-16 juni under sommarlovet med tiderna 8:00-14:00. Absolut sista ansökningsdatum är 17 maj

Lovskolan bedrivs i form av klassrumsundervisning. Ange i formuläret vilket ämne som du önskar läsa. Fokus läggs främst på ämnena matematik, svenska och engelska. Man kan också välja simundervisning.

Om lovskolan

Anmälan

De elever som anmält sig får meddelande och information per e-post eller brev hemskickat. Har du inte fått något meddelande men har anmält dig är du välkommen att höra av dig till ansvariga för lovskolan.

Material och handlingsplan

Efter att du ansökt om Lovskola, kontaktar du din ordinarie ämneslärare i de ämne du valt att läsa under lovskolan. Tillsammans skrivs en handlingsplan över vad du ska arbeta med under lovskolan. Denna handlingsplan tar du med dig samt läromedel i ämnet och din dator. Lovskolan tillhandahåller även annat arbetsmaterial.

När lovskolan är slut får du ett intyg sammansatt av din ansvarige handledare efter genomförda dagar.

Betyg

Elever i åk 9 har rätt att få ett underkänt betyg prövat mot slutet av lovskolan och kan vid godkänt resultat bli antagen till ett gymnasieprogram till hösten.

Skolskjuts

Elever får åka ordinarie bussar. Schemat är ej anpassat efter Dalatrafiks lovturlista.

Lunch och cafeteria

Lunch serveras på Gästis. Lunchen bekostas av kommunen. Under dagen kan eleverna köpa enklare fika i skolans cafeteria.

Ansvarig

Marit Andersson, biträdande rektor, Sammilsdalskolan
marit.andersson@leksand.se,  0247-802 34

 

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av ansökan. Dina personuppgifter gallras efter 2 år. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Cornelia Engström
cornelia.engstrom@leksand.se
0247-801 71

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa