Lovskola sommarlov 2024 - grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lovskolan är till för elever som inte når, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven i årskurs 8 och 9 på grundskolan. Målet med lovskolan är att hjälpa eleverna att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Skulle det vara så att eleven inte fått ett godkänt slutbetyg i något ämne har eleven rätt att göra en särskild prövning i anslutning till lovskolan. En särskild prövning tar tid att genomföra och vill man göra en sådan behöver det meddelas i god tid före sommarskolan.

Att delta i lovskola är frivilligt för eleverna som får erbjudandet, men när en elev blivit anmäld och tackat ja till en plats, gäller obligatorisk närvaro precis som i den vanliga skolan.

Lovskolan genomförs på Sammilsdalskolan under 12 dagar uppdelat i tre perioder:

  • Vecka 9, 26 februari - 29 februari under sportlovet med tiderna 8:00-14:00. Sista ansökningsdatum är 8 februari
  • Vecka 14, 2 april - 5 april under påsklovet med tiderna 8:00-14:00. Sista ansökningsdatum är 18 mars
  • Vecka 25, 17 juni - 20 juni under sommarlovet med tiderna 8:00-14:00. Sista ansökningsdatum är 31 maj

Lovskolan bedrivs i form av klassrumsundervisning. Ange i formuläret vilka/vilket ämne som du önskar läsa. Fokus läggs främst på ämnena matematik, svenska och engelska. Man kan också välja simundervisning.

Om lovskolan

Anmälan

Anmälan görs via webben här nedan. De elever som anmält sig får meddelande och information per e-post. Har du inte fått något meddelande men har anmält dig är du välkommen att höra av dig till ansvariga för lovskolan.

Material och handlingsplan

Efter att du ansökt om Lovskola, kontaktar du din ordinarie ämneslärare i de ämne du valt att läsa under lovskolan. Tillsammans skrivs en handlingsplan över vad du ska arbeta med under lovskolan. Denna handlingsplan tar du med dig samt läromedel i ämnet och din dator. Lovskolan tillhandahåller även annat arbetsmaterial.

När lovskolan är slut får du ett intyg sammansatt av din ansvarige handledare efter genomförda dagar.

Betyg

Elever i åk 9 har rätt att få ett underkänt betyg prövat under lovskolan och kan vid godkänt resultat bli antagen till ett gymnasieprogram till hösten. Prövningen är omfattande i tid och det kan finnas risk för att det ev. nya slutbetyget inte kan komma med i första antagningen. Blir

det ett nytt slutbetyg efter antagningen, kan möjligheten att få en reservplats finnas. Meddela i god tid om du vill göra en prövning. Meddela ansvarig för lovskolan.

Skolskjuts

Elever får åka ordinarie bussar. Schemat är ej anpassat efter Dalatrafiks lovturlista. Vid ansökan ange om ni behöver busskort.

Lunch och cafeteria

Lunch serveras på Gästis. Lunchen bekostas av kommunen. Under dagen kan eleverna köpa enklare fika i skolans cafeteria.

Ansvarig

Marit Andersson, biträdande rektor, Sammilsdalskolan

Tel 0247-80234, marit.andersson@leksand.se

 

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av ansökan. Dina personuppgifter gallras efter 2 år. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Cornelia Engström
cornelia.engstrom@leksand.se
0247-801 71

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa