Inloggning Lifecare utförare

LÄS MER

Länken leder till Lifecare utförare, ett verksamhetssystem som används av all personal inom vård och omsorg. Användarna kommer via länken till en inloggningssida där de kan logga in med mobilt bank-id.