Förhandsbesked om en tomt passar för byggnation

LÄS MER

Fyll i blanketten, skriv ut den och bifoga eventuella bilagor.

Skickas in till:
Leksands Kommun
79380 Leksand

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.
Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.
Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogad situationsplan som visar tomt, husplacering och utfart.