Ändra omsorgsbehov - Förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändring av omsorgsbehov

I E-tjänsten kan göra en ändring av barnomsorgsplatsens omfattning. Omfattningen påverkas bland annat av arbetslöshet, ökad sysselsättningsgrad, föräldraledighet eller allmän förskola. 

 

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Utbildningssektorn vill använda dina personuppgifter för att räkna korrektavgift för barnomsorg. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1e med hänvisande till skollagen 8kap. 16§. Uppgifterna används för administration av fakturering. Dina ekonomiska uppgifter gallras efter 3 år. Personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med ekonomienheten för fakturering. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Lämnade inkomstuppgifter kan komma att jämföras med årsinkomst, brutto, enligt deklaration. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begär att behandlingen upphör när som helst genom att kontakta Leksands kommuns personuppgiftsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Du kan få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@leksand.se
0247- 800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte barn med sekretess eller skyddad identitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa