Ansökan om stöd och omsorg

LÄS MER

I medborgartjänsten kan du ansöka om omsorg och hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan följa ditt ärende från ansökan till beslut och därefter till genomförandet av insatser. 

När vi har fått din ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att göra en vidare utredning kring ditt behov av insatser.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@leksand.se
0247-800 00
leksand.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se