Grannemedgivande

LÄS MER

Fyll i blanketten, skriv ut den och bifoga eventuella bilagor.

Skickas in till:
Leksands Kommun
79380 Leksand

För att hålla god service har byggenheten telefon- och besökstid klockan 10.00-12.00 varje vardag.
Enskilda handläggare kan vara upptagna under dessa tider.
Övriga tider kan du beskriva ditt ärende och lämna dina kontaktuppgifter till kundtjänst så återkommer en handläggare till dig.