Förskoleklass - skolval

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inför att börja i förskoleklass ska alla vårdnadshavare göra ett skolval för sitt barn under valperioden (1-31 januari). 

E-tjänsten är öppen för skolval till förskoleklassen och anmälan till fritidshem  under hela januari månad.

Ansök mellan 240101-240131 för start höstterminen 2024.

Har du inte ansökt inom datumet för att börja förskoleklass höstterminen 2024 ska du kontakta den skola du önskar för ditt barn och ansöka på blankett. 
Skriv ut blankett för ansökan om förskoleklass 2024

Blankett skickas direkt till önskad skola eller Utbildningssektorn, Leksands kommun Torget 5, 793 80 LEKSAND.

Ansökan till förskoleklass läsåret 25/26 ska ske under valperioden som är 250101-250131 då e-tjänsten är öppen igen.

Ansökningsperiod för förskoleklass är under hela januari. Ärenden kring förskoleklassval hanteras inte innan ansökningsperioden.

Om man inte gör ett aktivt val placeras barnet  i sin placeringsskola i mån av plats.
Placeringsskola är den skola som barnet tillhör utifrån boendeområde/upptagningsområde. 
Om man söker till en annan skolan än sin placeringsskola gäller följande turordning i mån av plats:
1. Syskonförtur
2. Särskilda skäl (ska intygas av extern person tex medicinskt intyg)
3. Datum för ansökan inom ansökningsperioden

Mer information om förskoleklass finns på vår hemsida. 
Förskoleklass (leksand.se)


Vid skyddad identitet, kontakta önskad skola direkt.


Om du saknar e-legitimation kontakta kundtjänst 0247-800 00.

Skolskjuts vid val av annan skola än placeringsskolan 
De elever som väljer att gå i en annan skola än i sin placeringsskola (den skola man hör till utifrån folkbokföringsadress) har endast rätt till skolskjuts om eleven skulle ha rätt till det utifrån sin placeringsskola. 

Läs mer om skolskjuts här:
Skolskjuts, skolresor (leksand.se)

Läsårstider
Våra läsårstider

Fritidshemsplacering, regler om skolbarnomsorg finner du här: 
Läs om regler för skolbarnomsorg

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av ansökan. Dina personuppgifter gallras efter 2 år. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Cornelia Engström
cornelia.engstrom@leksand.se
+4624780171

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet
  • E-tjänsten hanterar bara ansökningar där vårdnadshavarna är överens om önskemål av skolval och fritidshemsplacering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa