Anmälan kulturskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler och avgifter

Avgiften för undervisningen på kulturskolan varierar. Här kan du läsa om våra regler och olika avgifter.

Avgifter

 • Knattefiol (5-8 år), 300 kronor.
 • Barnkör, 300 kronor. 
 • Barndans (3-6 år), 300 kronor.
 • Dans, 400 kronor.
 • Vuxendans, 850 kronor.
 • Instrumentalundervisning eller solosång, 850 kronor.
 • Musikproduktion, 850 kronor.
 • Kulturskolans musikalutbildning (KMU), 850 kronor.
 • Kulturskolans danskompani (KDK), 850 kronor.
 • Hyra av instrument, 300 kronor. Endast blås, stråk och elbas.

Kom ihåg att!

 • Avgiften gäller per termin.
 • Elev debiteras avgiften fyra veckor efter utbildningens start.
 • Om en elev vill sluta till vårterminen ska detta meddelas senast vid höstterminens slut.
 • Efter fjärde veckan under vårterminen debiteras nästa terminsavgift.

Garantitid

 • Du är garanterad minst 25 lektioner på ett läsår.
 • Kulturskolan ersätter inte lektioner som uteblir på grund av elevs frånvaro vid till exempel friluftsdagar, ledighet eller sjukdom.

Frånvaro 

Sjukdom, ledighet eller annan frånvaro ska meddelas till din lärare.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska meddelas till din lärare eller kulturskolans expedition. Anmälan är giltig till dess platsen sägs upp.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa