Lämna dina synpunkter på förslag på översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning här

LÄS MER

Vi vill veta vad du tycker!

Under samrådet är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning. Tid för samråd är 26 mars till 26 juni 2024.

Dina synpunkter kommer diarieföras. När samrådsperioden är över kommer inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse och eventuellt arbetas in i översiktsplanen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa