Majbrasa - dispens från avfallsförordningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms även trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. 

Ni som förening som vill anordna en majbrasa behöver därför söka dispens,  enligt 3 kap. 19 a § avfallsförordningen. Dispens kan sökas för förbränning som sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617), och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Dispensen gäller för den mängd avfall (endast rent trädgårdsavfall)  samt tid och plats som uppges i ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Föreningens organisationsnummer (om förening söker dispens)
  • Uppgift om uppskattad vikt eller volym trädgårdsavfall i majbrasan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa