Skolskjuts - Ansökan för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Informationen som skickas in i tjänsten används för ett automatiserat beslut. Om du gör ansökan från mobiltelefonen och får problem vid signering, testa att göra ansökan från dator istället.

Vårdnadshavare till elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan måste göra en ansökan inför varje nytt läsår.  Förändras förutsättningarna under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola, ska en ny ansökan göras.

Vårdnadshavare till elever i grundsärskolan ansöker inte genom e-tjänsten, utan ska kontakta skolskjutshandläggaren för ansökan.

Familjehemsplacerade elever, elever med tillfälligt personnummer och du som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas tills vidare att ansöka via blankett som finns hos skolskjutshandläggaren eller administratörerna på skolorna.

Du som behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn och samtidigt har skyddad identitet eller håller på och ansöker om skyddad identitet hos Skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda e-tjänsten. Kontakta din skola så får du hjälp med din ansökan om skolskjuts.

 

Ansökan för kommande läsår

Ansökan ska göras under perioden 8-26 mars för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Det går att ansöka om skolskjuts under hela året, men handläggningstiden kan bli något längre för ansökan inkommen utanför ansökningsperioden.

Är ni två vårdnadshavare behöver du ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren (e-post eller mobiltelefonnummer). Den andra vårdnadshavare behöver gå in i e-tjänsten och signera med sitt BankID.

Du kan läsa mer om skolskjuts och våra regler på vår webbsida, 

https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-forskola/grundskola/skolskjuts-skolresor/

 

Automatiserade beslut

Beslutet fattas på teknisk väg utifrån gällande skollag och skolskjutsreglemente med tillhörande bilaga. Vissa ansökningar hanteras manuellt av skolskjutshandläggare.

 

Behandling av personuppgifter

Leksands kommun använder er och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla ert skolskjutsärende. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1e. Uppgifterna används endast för administration av resekortet. Era personuppgifter gallras efter 2 år. Era uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde samt delas med Dalatrafik för handläggning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. 

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök

https://www.leksand.se/tillganglighet/personuppgifter/

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven är folkbokförd i kommunen
  • Fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har BankID
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa