Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Parkeringstillstånd kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör sitt fordon och till passagerare som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.