Grävtillstånd och trafikanordningsplan

LÄS MER

Ansökan om tillstånd för grävtillstånd och TA-plan görs i vår e-tjänst. Högerklicka direkt i kartan där arbetet ska utföras och välj ny ansökan. Fyll sedan i uppgifterna och rita in schakten eller den planerade sträckningen direkt i kartan.

E-tjänsten kräver inloggning. Första gången du ansöker väljer du "Registrera dig".  Ange din e-postadress samt välj ett lösenord som du vill använda för tjänsten. Du kommer sedan få ett mejl om att verifiera din e-postadress. Följ instruktionerna i det mejlet och verifiera din e-postadress.

Innan du ansöker om grävtillstånd ska du ta del av våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark.