Blomlådor som farthinder

LÄS MER

För att skapa förståelse är det viktigt att du informerar de boende efter gatan om skälet varför blomlådor bör placeras ut. Visar det sig att du och dina grannar har ett gemensamt intresse samla då in namnunderskrifter. För att tillstånd ska kunna ges måste en majoritet av boende längst gatan vara positiva till att blomlådor ställs ut. Ansvarig kontaktperson skickar in ansökan till trafikenheten på Leksands kommun och inväntar besked.

Det är ni själva som bekostar samt ansvarar för tillverkning, underhåll och förvaring av blomlådorna. Utplacering av blomlådorna ska ske i samråd med Leksands kommun.

Tillstånd ges för ett år i taget och kommunen garanterar inte att blomlådor som ställts ut ett år tillåts ställas ut kommande år.