Lämna inkomstuppgifter/ändra omsorgsbehov - Förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri förskola 15 timmar i veckan. Utöver det tillämpas maxtaxa, vilket innebär att en förskoleplats aldrig kan kosta mer än 1572 kronor per månad.

Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan varierar. Föräldrar som tjänar lite, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer.

Avgiften bygger på hushållets gemensamma bruttoårsinkomst och debiteras varje månad, även sommartid.

Så hög är maxtaxan 2022

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

Förskola:

 • Första barnet, tre procent av inkomsten, dock högst 1 572 kronor per månad.
 • Andra barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1048 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

Fritidshem:

 • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1048 kronor per månad.
 • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 524 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Ändring av omsorgsbehov

I E-tjänsten kan göra en ändring av barnomsorgsplatsens omfattning. Omfattningen påverkas bland annat av arbetslöshet, ökad sysselsättningsgrad, föräldraledighet eller allmän förskola. Om du får förändrat omsorgsbehov och behöver ändra snabbare än två veckor ber vi dig kontakta en handläggare 0247-800 00.

 

 

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Utbildningssektorn vill använda dina personuppgifter för att räkna korrektavgift för barnomsorg. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1e med hänvisande till skollagen 8kap. 16§. Uppgifterna används för administration av fakturering. Dina ekonomiska uppgifter gallras efter 3 år. Personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med ekonomienheten för fakturering. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Lämnade inkomstuppgifter kan komma att jämföras med årsinkomst, brutto, enligt deklaration. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begär att behandlingen upphör när som helst genom att kontakta Leksands kommuns personuppgiftsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Du kan få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@leksand.se
0247-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med e-legitimation
 • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
 • E-tjänsten hanterar inte barn med sekretess eller skyddad identitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa