Lämna inkomstuppgifter Förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla 3-5-åringar har rätt till kostnadsfri förskola 15 timmar i veckan. Utöver det tillämpas maxtaxa, vilket innebär att en förskoleplats aldrig kan kosta mer än 1645 kronor per månad.

Hur mycket det kostar att ha sitt barn på förskolan varierar. Föräldrar som tjänar lite, betalar mindre, medan föräldrar som tjänar mer, betalar mer.

Avgiften bygger på hushållets gemensamma bruttoårsinkomst och debiteras varje månad, även sommartid.

Så hög är maxtaxan 2024

Att Leksands kommun tillämpar maxtaxa innebär att avgiften inte kan bli hur hög som helst. Inkomsttaket per månad för 2024 är 56 250 kronor. Hur mycket du betalar för en plats ser du i den här listan:

Förskola:

 • Första barnet, tre procent av inkomsten, dock högst 1 688 kronor per månad.
 • Andra barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1125 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

Fritidshem:

 • Första barnet, två procent av inkomsten, dock högst 1125 kronor per månad.
 • Andra barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Tredje barnet, en procent av inkomsten, dock högst 563 kronor per månad.
 • Fjärde barnet, ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Ändring av omsorgsbehov

Behöver du ändra omsorgsbehov så använd dig av e-tjänsten ändra omsorgsbehov

 

 

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Utbildningssektorn vill använda dina personuppgifter för att räkna korrektavgift för barnomsorg. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1e med hänvisande till skollagen 8kap. 16§. Uppgifterna används för administration av fakturering. Dina ekonomiska uppgifter gallras efter 3 år. Personuppgifter i kundreskontran gallras efter 10 år. Dina uppgifter delas med ekonomienheten för fakturering. Dina uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. Lämnade inkomstuppgifter kan komma att jämföras med årsinkomst, brutto, enligt deklaration. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt enligt dataskyddslagen att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Du får begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Du får begära att behandlingen upphör när som helst genom att kontakta Leksands kommuns personuppgiftsombud via brev eller mejl (kommun@leksand.se). Du kan få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att få flytta dina personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@leksand.se
0247-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med e-legitimation
 • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
 • E-tjänsten hanterar inte barn med sekretess eller skyddad identitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa