Skolval - Grundskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det fria skolvalet gör att alla elever har rätt att välja skola i mån av plats. Görs inget aktivt val placeras åk 1-6-elever i de kommunala skolorna utifrån boendeområde/upptagningsområde om det finns plats. Åk 7-9 placeras på Sammilsdalskolan.

Inför att börja i förskoleklass ska alla vårdnadshavare göra ett skolval för sitt barn via en annan e-tjänst. Om man inte gör ett aktivt val placeras barnet  utifrån boendeområde/upptagningsområde i mån av plats. Ansökningsperiod för förskoleklass är under hela januari. Ärenden kring förskoleklassval hanteras inte innan ansökningsperioden.
Till e-tjänsten Förskoleklass - skolval

Vid skyddad identitet, kontakta önskad skola direkt.


Om du saknar e-legitimation kontakta kundtjänst 0247-800 00.

Rådgörande samtal
Innan ett eventuellt skolbyte uppmanar vi dig som vårdnadshavare att ha ett rådgörande samtal med skolan som eleven går på. Vid ett skolbyte vill vi att du kontaktar rektorn på både den skola ni lämnar och den nya skolan.

Fritidshemsplacering
I denna e-tjänst kan du ansöka om enbart skolbarnomsorg om så önskas.
 

Skolskjuts vid val av annan skola än placeringsskolan 
De elever som väljer att gå i en annan skola än i sin placeringsskola (den skola man hör till utifrån folkbokföringsadress) har endast rätt till skolskjuts om eleven skulle ha rätt till det utifrån sin placeringsskola. 

Läs mer om skolskjuts här:
Skolskjuts, skolresor (leksand.se)

Läsårstider
Vid planering av skolbyte kan det vara lämpligt att titta på skolans lov och ledigheter.
Läs mer om läsårstider här:
Våra läsårstider

Byte och val av skola åk F-9 - tjänsten innefattar

 • Byte av F-9-skola inom Leksands kommun
 • Ansökan om fritidshemsplacering
 • Inflyttning till Leksands kommun
 • Boende i annan kommun men önskar gå i en kommunal skola i Leksands kommun

Fritidshemsplacering, regler om skolbarnomsorg finner du här: 
Läs om regler för skolbarnomsorg

Tjänsten innefattar inte utflytt från kommunen

 • Om ni flyttar från kommunen vill vi att ni fyller i blanketten "Utflytt till annan kommun".  Lämna blanketten till elevens mentor.
  Blankett-utflytt till annan kommun

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din ansökan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av ansökan. Dina personuppgifter gallras efter 2 år. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Cornelia Engström
cornelia.engstrom@leksand.se
0247-801 71

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med e-legitimation
 • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
 • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet
 • E-tjänsten hanterar bara ansökningar där vårdnadshavarna är överens om önskemål av skolval och fritidshemsplacering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa