Stadigvarande serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

  • köpeavtal eller arrendeavtal för verksamheten.
  • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
  • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).
  • skalenlig planritning över serveringsstället.
  • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället.
  • dokument om brandskyddsutrustning. 
  • dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten.
  • meny.

Avgifter och handläggningstid

Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan och om serveringstillstånd beviljas tas en tillsynsavgift ut. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid genom att klicka här.

Relaterad information

Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Ansök via blankett

Vill du istället göra din ansökan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Leksands kommun
Miljöenheten
793 80 Leksand

Besöksadress:
Leksands kommun
Torget 5 Leksand

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa