Lovfritidshem - sommarlov 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sammanslagning av fritidshemmen sker under lov .  Under sommarlovets veckor 27, 28, 29, 30, 31 är det fritidshemmet på Åkerö skola som har öppet.

Om ni har behov av skolbarnomsorg denna tid ska det anmälas i denna e-tjänst.  Arbetsschema/studieintyg måste bifogas från samtliga vårdnadshavare för att anmälan ska vara giltig. Om ni har flera barn behöver ni göra en anmälan per barn. 

Om ni inte kan använda e-tjänsten behöver ni kontakta rektor för att få en blankett. Blanketten lämnas sedan  tillsammans med arbetsschema/studieintyg till skolans rektor. 

Anmälan,  arbetsschema/studieintyg med tider måste vara inskickat/inlämnat senast 24 maj.
Har ni frågor rörande "Lovfritidshem" så kontakta ansvarig rektor, Erika Hemptenmacher via  e-post: erika.hemptenmacher@leksand.se.

 

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din anmälan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av anmälan. Dina personuppgifter gallras efter 3 månader. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Cornelia Engström
cornelia.engstrom@leksand.se
0247-801 71

Personuppgiftsansvarig

Leksands kommun
kommunstyrelsen@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet
  • Bifogat arbetsschema/studieintyg från samtliga vårdnadshavare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa