Lovfritidshem - påsk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sammanslagning av fritidshemmen sker under lov .  Under påsklovet är det fritidshemmet på Sammilsdalskolan som har öppet.

Om du/ni har behov av skolbarnomsorg denna tid ska det anmälas i denna e-tjänst.  Arbetsschema/studieintyg måste bifogas för att anmälan ska kunna skickas in och för att barnet ska få vara på fritidshemmet. Om ni har flera barn behöver ni göra en anmälan per barn. 

Om du inte kan använda e-tjänsten behöver du kontakta nuvarande skolas rektor för att lämna tider och arbetsschema/studieintyg senast 29 mars.
Under påsklovet är fritidshemmet öppet: 11/4, 12/4, 13/4, 14/4

Anmälan,  arbetsschema/studieintyg och tider måste vara inskickat/inlämnat senast 29 mars

Vid frågor kontakta ansvarig rektor Lena Brisell Haglund. Telefonnummer 0247-806 07 alternativt mejl, lena.brisell@leksand.se.

Leksands kommun använder dina och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla din anmälan. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1 e. Uppgifterna används endast för administration av anmälan. Dina personuppgifter gallras efter 3 månader. Dina uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  

För mer information om dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen besök Personuppgifter och kakor (leksand.se) eller kontakta kommun@leksand.se.

Frågor om e-tjänsten

Cornelia Engström
cornelia.engstrom@leksand.se
0247-801 71

Personuppgiftsansvarig

Leksands kommun
kommunstyrelsen@leksand.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet
  • Bifoga arbetsschema/studieintyg. Om ni har gemensam vårdnad behöver intyg lämnas för båda.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa